• ตั๋วการบินไทยสมายล์ Thai Smile

 การบินไทยสมายล์  ให้บริการเส้นทางภายในประเทศ  เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ

 เชียงใหม่ เชียงราย ขอบแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ 

 บินตรง เชียงใหม่ ภูเก็ต

 เส้นทางภูมิภาค เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ
 มาเก๊า มัณฑะเลย์ ฉงชิ่ง ฉางซา โคลอมโบ ไฮเดอราบัด พนมเปญ เดลี เวียงจันทน์